Đèn Cao Áp

HIKARU chuyên cung cấp và sản xuất các loại Đèn cao áp như: Đèn cao áp 250w, 150w, 400w, Đèn chiếu sáng, Đèn cao áp Sodium với nhiều mẫu khác nhau và công suất khác nhau. Sản phẩm Đèn cao áp đạt các tiêu chuẩn chất lượng cao của bộ đo lường.